Skip to content

”Arbetsglädje och livsglädje skapar värden”

Vi är en byggentreprenör där bostadsproduktion utgör kärnverksamheten med fokus på nyproduktion.

Våra beställare utgörs av såväl privata beställare, professionella projektutvecklare och den offentliga sektorn.
Vi arbetar med alla typer av entreprenadformer där vi i
första hand prioriterar general- och totalentreprenader.
Tillsammans med våra kollegor, entreprenörer och kunder
genomför vi projekt i öppna arbetsklimat som kantas av
förtroende och korta beslutsvägar.

Vi är övertygade om att när vi tillsammans med kollegor, kunder
och samarbetspartners verkar i en trygg arbetsmiljö och har
en gemensam värdegrund att stå på så ökar trivseln och
kvaliteten på arbetet och i förlängningen värdet på produkten.

Våra värderingar är ärlighet, lojalitet och respekt.

Nordiskt-tillvaxtcertifikat-2019
Nordiskt-tillvaxtcertifikat-2020

Etablerade: 2015

Oms. 2020: 29.450.000:-

Styrelseordf: Kristjan Eymundsson

VD: Oscar Eriksson

Referensprojekt

Sisjödal L9 bild 1
Rosehagen 4
kristianlyst-skola_01
Kristjan

Vår historia

Fakta Bygg AB startades 2015 och är ett systersällskap till
Fakta Bygg AS som började sin resa 1997 i Stavanger, Norge.

När vi startade 2015 gjorde vi det med utgångsläge i att
etablera oss som en professionell, pålitlig aktör med
inriktning mot medelstora entreprenader i Göteborgsregionen.
Vår inställning är att samarbeten ska vara präglade av öppenhet
och ömsesidigt förtroende.
Vi utgörs av drivna, kompetenta och engagerade medarbetare
där de flesta varit med sedan starten 2015 och tillsammans
med nya kollegor och entreprenörer fortsätter vi vår resa
ihop med våra kunder.

Samhällsengagemang

Vi investerar i framtiden genom att värna om våra barn.

Med hjälp av skolor och organisationer som dagligen
arbetar med att undervisa och förebygga risker lägger
vi grunden för ett tryggare samhälle.

Organisationerna som arbetar förebyggande för våra barn
och ungdomar har ofta ekonomiskt begränsade resurser
och behöver emellanåt hjälp från näringslivet för att kunna
driva engagemanget vidare.
Vi riktar i första hand vårt stöd till verksamheter som
genom utbildning och förebyggande arbeten verkar för
att barn och unga växer upp i en trygg miljö och är stolta
över att genom deras engagemang kunna vara med och
bidra till en bättre framtid.

Alva