Skip to content

Arbetsglädje och
livsglädje skapar värden

Fokus på nyproduktion

Vi är en byggentreprenör där bostadsproduktion utgör kärnverksamheten med fokus på nyproduktion.

Våra beställare utgörs av såväl privata beställare, professionella projektutvecklare och den offentliga sektorn. Vi arbetar med alla typer av entreprenadformer där vi i första hand prioriterar general- och totalentreprenader. Tillsammans med våra kollegor, entreprenörer och kunder genomför vi projekt i öppna arbetsklimat som kantas av
förtroende och korta beslutsvägar.

Vi är övertygade om att när vi tillsammans med kollegor, kunder och samarbetspartners verkar i en trygg arbetsmiljö och har en gemensam värdegrund att stå på så ökar trivseln och kvaliteten på arbetet och i förlängningen värdet på produkten.

Etablerade

2015

Oms. 2020

29.450.000:-

Styrelseordförande

Kristjan Eymundsson

VD

oscar eriksson

Branschvinnare
Nordiskt-tillvaxtcertifikat-2019
Nordiskt-tillvaxtcertifikat-2020

Referensprojekt

Vättnebacken 4B

Privatmarknad

Vättnebacken 4B
Skogsbackens förskola

Offentlig sektor

Skogsbackens förskola

Våra värderingar

Ärlighet

Ärlighet

Lojalitet

Lojalitet

Respekt

Respekt

Kristjan

Vår historia

Fakta Bygg AB startades 2015 och är ett systersällskap till Fakta Bygg AS som började sin resa 1997 i Stavanger, Norge.

Vi startade verksamheten med utgångsläge att etablera oss som en professionell, pålitlig aktör med inriktning mot medelstora entreprenader i Göteborgsregionen.

Vår inställning är att samarbeten ska vara präglade av öppenhet och ömsesidigt förtroende.

LÄS MER

Alva

Samhällsengagemang

Vi investerar i framtiden genom att värna om våra barn.

Med hjälp av skolor och organisationer som dagligen arbetar med att undervisa och förebygga risker lägger vi grunden för ett tryggare samhälle.

Organisationer som arbetar förebyggande för våra barn och ungdomar har ofta ekonomiskt begränsade resurser och behöver emellanåt hjälp från näringslivet för att kunna driva engagemanget vidare. Vi riktar i första hand vårt stöd till verksamheter som genom utbildning och förebyggande arbete verkar för att barn och unga växer upp i en trygg miljö och är stolta över att genom deras engagemang kunna vara med och bidra till en bättre framtid.

LÄS MER

Kontakt

Har du ett projekt i
åtanke?

fakta-logo-white
Fakta Bygg Sverige AB
Orgnr 559050-2497
Adress: Box 309, 47512 Hälsö
Kontakt: Oscar Eriksson
Tfn: 0730-787778