Skip to content

Vår historia

Fakta Bygg AB startades 2015 och är ett systersällskap till Fakta Bygg AS som började sin resa 1997 i Stavanger, Norge.

Vi startade verksamheten med utgångsläge att etablera oss som en professionell, pålitlig aktör med inriktning mot medelstora entreprenader i Göteborgsregionen.

Vår inställning är att samarbeten ska vara präglade av öppenhet och ömsesidigt förtroende.

Idag består vi av den kärnan av medarbetare som varit med sedan starten och tillsammans med nya kollegor och entreprenörer fortsätter vi vår resa ihop med våra kunder, både återkommande och nya.

Kristjan Eymundsson, Styrelseordförande
Kristjan Eymundsson, Styrelseordförande